مراقبه ويپاسانا 

 مراقبه ويپاسانا بر طبق آموزش س.ن گويانکا و استاديارانش

برطبق روش ساياجي اوباکين

اين صفحه در رابطه یا دوره هاي مراقبهَ ويپاسانا بر طبق روش ساياجي اوباکين، بر طبق آموزش س.ن گويانکا و استاديارانش، می باشد.


 ويپاسانا که به معني ديدن چيزها همان گونه که هستند مي باشد، يکي از قديميترين تکنيکهاي مراقبه در هند است. اين تکنيک بيش از 2500 سال قبل، به عنوان يک مداواي جهان شمول، براي بيماري جهان شمول، آموزش داده مي شد، که هنر زندگي کردن است. براي کساني که با مراقبهَ ويپاسانا آشنايي ندارند، معرفي مراقبه ويپاسانا توسط آقاي گويانکا و سوال ها و جواب ها درباره ويپاسانا، در دسترس مي باشد.   


تکنيک مراقبهَ وِيپاسانا، در دوره هاي اقامتي ده روزه آموزش داده ميشود که درطي اين ده روز، شرکت کنندگان اصول اوليه اين روش را  آموخته، و تمرين کافي خواهند داشت تا نتايج سودبخش آن را تجربه نمايند.


براي  دوره ها هيچ هزِينه اي حتي براي غذا و محل اقامت دريافت نمي گردد. کل مخارج از طرف مردمي تامين مي شود که دوره را گذرانده، و منافع مراقبهَ ويپاسانا را تجربه کرده اند و مايلند اين امکان براي  بهره ديگران نيز، فراهم گردد.


 علاوه بر دوره هایی که در سر تا سر جهان در مراکز ویپاسانا برگزار می گردد، دوره هاي ده روزه، در خارج از مراکز، توسط دانشجويان ويپاسانا، در محدوده محل زندگي شان برگزار مي گردد.

 پس از مطالعه قانون انضباطی دوره های مراقبهَ ويپاسانا، و بررسی برنامه دوره ها ، مي توانيد برای شرکت در يک دوره، درخواست نمایید.

 


جستجو در سايت ويپاسانا:


فرستادن ایمیل به مسئول سایت: [email protected]

آخرين تاريخ بروز رساني:11-08-2009
 

Wheel of Dhamma

اطلاعات

س. ن. گويانکا

هنر زندگي

قانون آيين رفتار در دوره ها

 

جدول زمانی دوره ها

 

اطلاعات تماس

 

مراجع ديگر

دانشجويان قديمي

همیاران دامما

دوره های کودکان و نوجوانان

نشریه ها و مقالات

---

 

 

 

 

 

Bodhi Leaf